Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

Νέες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων από το 2015

17/10/2014

Νέες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων από το 2015

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από το 2015 αναμένονται νέες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα είναι εμπροσθοβαρές, δηλ. τα περισσότερα χρήματα θα δοθούν στην αρχή της περιόδου υλοποίησης.

περισσότερα...

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

26/08/2014

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Έμφαση θα δοθεί στους 9 τομείς που προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey.

περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Ανάπτυξης Εξαγωγών στην TARGET

05/08/2014

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Ανάπτυξης Εξαγωγών στην TARGET

Η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για την δημιουργία συνεχώς νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών. Για την Ελληνική οικονομία, ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί μία επιβεβλημένη επιλογή.

περισσότερα...

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

01/08/2014

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

Yποβλήθηκε στις 17/7/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.

περισσότερα...

21/07/2014

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Τον Ιούλιο του 2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΝΑ), έχει ξεκινήσει τον "εξ' αποστάσεως" έλεγχο κατασκευαστών που έχουν διαθέσει κουφώματα σε πελάτες τους στα πλαίσια του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ". Οι κατασκευαστές καλούνται να συγκεντρώνουν άμεσα την απαιτούμενη τεκμηρίωση (Σημάνσεις CE, Δηλώσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Φακέλους Έργων κλπ) και να την αποστέλλουν εντός 15 ημερών στο Υπουργείο.

περισσότερα...