Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

09/09/2011

ΕΣΠΑ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΕΠΑΕ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

περισσότερα...

15/07/2011

ΕΣΠΑ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 6 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

περισσότερα...

14/07/2011

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 2 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-RETAIL

Ανακοινώθηκαν από την ΨΗΦΕΝ ΑΕ, τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα DIGI-RETAIL που αφορά επενδύσεις εταιριών λιανεμπορίου.

περισσότερα...

08/07/2011

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ανακοινώθηκαν από τον ΟΑΕΔ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ που απασχολούν πάνω από 50 εργαζόμενους.

περισσότερα...