Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

21/02/2012

ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΡΑΣΗ 1 & 2

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ε.Π. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.

περισσότερα...

01/02/2012

ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-MOBILE

Ολοκληρώθηκαν οι υποβολές αιτήσεων στο πρόγραμμα DIGI-MOBILE εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

περισσότερα...

17/11/2011

ΕΣΠΑ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-RETAIL

Ανακοινώθηκαν από την ΨΗΦΕΝ ΑΕ, νέες εγκρίσεις αιτήσεων στο πρόγραμμα DIGI-RETAIL.

περισσότερα...

31/10/2011

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011

Κατατέθηκε σήμερα αίτηση υπαγωγής πρότασης επενδυτικού νόμου στη ΔΙΑΠ Ηπείρου.

περισσότερα...

10/10/2011

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011

Αναρτήθηκε σήμερα η προέγκριση αίτησης υπαγωγής πρότασης επενδυτικού νόμου 3908/2011 απο την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

περισσότερα...