Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Ανάπτυξης Εξαγωγών στην TARGET

05/08/2014


Έναρξη λειτουργίας τμήματος Ανάπτυξης Εξαγωγών στην TARGET

Η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για την δημιουργία συνεχώς νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών. Για την Ελληνική οικονομία, ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί μία επιβεβλημένη επιλογή. Για να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή η TARGET δημιούργησε ένα εξειδικευμένο τμήμα Ανάπτυξης Εξαγωγών για να βοηθήσει τις πολύ μικρές και μικρές Ελληνικές επιχειρήσεις (ως 50 εργαζόμενοι) να ενταχθούν και να αναπτυχθούν στη διεθνή αγορά.

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζονται εδώ.

Η TARGET είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και πιστοποιημένος Key Service Provider του εξαγωγικού portal www.exportgate.gr για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάπτυξης εξαγωγών.

Εδώ μπορείτε να δείτε την αναλυτική σελίδας μας ως Key Service Provider.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τον υπεύθυνο του τμήματος κο Γιώργο Μαδεμλή.