Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

01/08/2014


Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

Yποβλήθηκε στις 17/7/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Ενωσιακής Συνδρομής), έναντι προϋπολογισμού του συνόλου των Προγραμμάτων ύψους 24,79 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (19,89 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής).

Αναλυτικά το υπό έγκριση πρόγραμμα παρουσιάζεται εδώ.