Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

13/06/2012


ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν από το ΚΕΠΑ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΕΣΠΑ.

Η TARGET είχε ποσοστό επιτυχίας 100% (2 στις 2) ενώ πανελλαδικά από τις 1148 προτάσεις που υποβλήθηκαν εγκρίθηκαν οι 439 ποσοστό 38,2%.