Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ

13/01/2013


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.ΣΥ.Δ

Η TARGET διαπιστεύθηκε το 2011 από το Ε.ΣΥ.Δ. με αριθμό διαπίστευσης 785, για τις μετρήσεις της αντοχής σε ανεμοπίεση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1932 για τα ρολά, τα παντζούρια και τις σήτες. Με τη διαπίστευση αυτή στοχεύαμε στη διασφάλιση:

Της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων.

Της αμεροληψίας στη διεξαγωγή των μετρήσεων και της ανεξαρτησίας του εργαστηρίου έναντι οιουδήποτε φορέα.

Της εμπιστευτικότητας στις δοκιμές των πελατών.

Της αποδοχής των αποτελεσμάτων των μετρήσεων από φορείς του εξωτερικού (π.χ. πελάτες ή άλλα εργαστήρια).

Στα πλαίσια της ορθής εργαστηριακής πρακτικής, η TARGET τεκμηριώνει την αξιοπιστία των μετρήσεων της, με τη μελέτη των αβεβαιοτήτων τους. 

Η TARGET διατήρησε τη διαπίσευση μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 και συνεχίζει να εκτελεί τις δοκιμές με τις ίδιες διαδικασίες και στο Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας ISO9001:2008.