Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ 6 ΜΗΝΕΣ

09/09/2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ 6 ΜΗΝΕΣ

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η οριζόντια παράταση του χρόνου υλοποίησης 2 προγραμμάτων ΕΣΠΑ κατά 6 μήνες.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

02/08/2013

ΕΣΠΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ με διάρκεια υποβολής προτάσεων το διάστημα από 5/8/2013 ως και 10/10/2013.

περισσότερα...

ΠΕΠ ΕΣΠ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

11/07/2013

ΠΕΠ ΕΣΠ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

Από τις 12/7/2013 ξεκινούν οι αξιολογήσεις των 23.045 αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών».

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

08/07/2013

ΕΣΠΑ: ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

Προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.

περισσότερα...

04/03/2013

ΠΕΠ ΕΣΠΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΔ

Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η προσθήκη νέων επιλέξιμων ΚΑΔ στο προγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ καθώς και η παράταση της υποβολής αιτήσεων για τις 10/5/2013.

περισσότερα...