Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

03/07/2014

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στις 7/5/2014 η έγκριση του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2014-2020, ο οποίος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ 10.000€ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

10/01/2014

ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ 10.000€ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την ενίσχυση 2000 ανέργων νέων ηλικίας 18-35 ετών με 10.000€ για 12 μήνες.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2014

03/01/2014

ΕΣΠΑ: ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2014

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ΕΣΠΑ Νέοι Γεωργοί 2014 με επιδότηση αρχικής εγκατάστασης που ανέρχεται ως 20.000€ ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και το είδος της καλλιέργειας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/3-16/5/2014.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

13/12/2013

ΕΣΠΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 13/12/2013 η Γ' πρόσκληση του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που αφορά την πρώτη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ: ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2013

23/10/2013

ΕΣΠΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ: ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2013

Αναμένεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός των προσεχών εβδομάδων η προκήρυξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος ΕΣΠΑ Νέοι Γεωργοί 2013 με επιδότηση αρχικής εγκατάστασης που ανέρχεται ως 20.000€.

περισσότερα...