Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

26/08/2014


ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Έμφαση θα δοθεί στους 9 τομείς που προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey:

  • Τουρισμός,
  • Αγροδιατροφή,
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
  • Περιβάλλον,
  • Υγεία-Φαρμακευτική Βιομηχανία,
  • Ενέργεια,
  • Υλικά-Κατασκευές,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • Δημιουργικές - Πολιτιστικές Βιομηχανίες.

Το πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός (Κοινοτική συνδρομή) είναι 3,73 δις σε σύνολο 20,8 δις όλου του ΕΣΠΑ 20014-2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους επιδοτούμενους κλάδους και τις βασικές κατηγορίες δράσεων/παρεμβάσεων πατήστε εδώ.