Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

Νέες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων από το 2015

17/10/2014

Νέες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων από το 2015

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας από το 2015 αναμένονται νέες προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα είναι εμπροσθοβαρές, δηλ. τα περισσότερα χρήματα θα δοθούν στην αρχή της περιόδου υλοποίησης.

περισσότερα...

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Ανάπτυξης Εξαγωγών στην TARGET

05/08/2014

Έναρξη λειτουργίας τμήματος Ανάπτυξης Εξαγωγών στην TARGET

Η διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η ταχεία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς έχει καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για την δημιουργία συνεχώς νέων συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών. Για την Ελληνική οικονομία, ο προσανατολισμός στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί μία επιβεβλημένη επιλογή.

περισσότερα...

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

01/08/2014

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

Yποβλήθηκε στις 17/7/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

13/04/2014

ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

Την Παρασκευή 11/4/2014 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα αποτελέσματα του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.

περισσότερα...

13/06/2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν από το ΚΕΠΑ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

περισσότερα...