Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

01/08/2014

Υποβολή προς έγκριση στην Ε.Ε. του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)

Yποβλήθηκε στις 17/7/2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το οποίο αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020.

περισσότερα...

ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

13/04/2014

ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

Την Παρασκευή 11/4/2014 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα αποτελέσματα του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.

περισσότερα...

13/06/2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν από το ΚΕΠΑ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

περισσότερα...

21/02/2012

ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΡΑΣΗ 1 & 2

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ε.Π. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.

περισσότερα...

01/02/2012

ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-MOBILE

Ολοκληρώθηκαν οι υποβολές αιτήσεων στο πρόγραμμα DIGI-MOBILE εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

περισσότερα...