Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

13/04/2014

ΕΣΠΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

Την Παρασκευή 11/4/2014 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα αποτελέσματα του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ -ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ.

περισσότερα...

13/06/2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανακοινώθηκαν από το ΚΕΠΑ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων του προγράμματος ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

περισσότερα...

21/02/2012

ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΡΑΣΗ 1 & 2

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ε.Π. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.

περισσότερα...

01/02/2012

ΕΣΠΑ: ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-MOBILE

Ολοκληρώθηκαν οι υποβολές αιτήσεων στο πρόγραμμα DIGI-MOBILE εκτός της Περιφέρειας Αττικής.

περισσότερα...

17/11/2011

ΕΣΠΑ: ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DIGI-RETAIL

Ανακοινώθηκαν από την ΨΗΦΕΝ ΑΕ, νέες εγκρίσεις αιτήσεων στο πρόγραμμα DIGI-RETAIL.

περισσότερα...