Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

27/03/2015

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ, ΤΑ ΡΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13659:2015 εφαρμόζεται για όλα τα εξώφυλλα και τις εξωτερικές περσίδες ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή την φύση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Οι αλλαγές που φέρνει το νέο πρότυπο ΕΝ 13659:2015 που αντικαθιστά το ΕΝ 13659:2004+Α1:2008 είναι: 1. Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011 2. Τροποποίηση μεθόδων δοκιμών ανά κατηγορία εξώφυλλου Η δημοσίευση του προτύπου από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης) πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/10/2015. Η απόσυρση του ισχύοντος προτύπου πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31/12017.

περισσότερα...

21/07/2014

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΥΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Τον Ιούλιο του 2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΑΝΑ), έχει ξεκινήσει τον "εξ' αποστάσεως" έλεγχο κατασκευαστών που έχουν διαθέσει κουφώματα σε πελάτες τους στα πλαίσια του προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ". Οι κατασκευαστές καλούνται να συγκεντρώνουν άμεσα την απαιτούμενη τεκμηρίωση (Σημάνσεις CE, Δηλώσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Φακέλους Έργων κλπ) και να την αποστέλλουν εντός 15 ημερών στο Υπουργείο.

περισσότερα...

Ο ΚΔΠ 305/2011 ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΟΔΠ 89/106 ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

18/05/2014

Ο ΚΔΠ 305/2011 ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ ΟΔΠ 89/106 ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Από την 1η Ιουλίου 2013 είναι σε πλήρη ισχύ ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011 που κατήργησε την Οδηγία Δομικών Προϊόντων 89/106. Μεταξύ άλλων κατήργησε και τη Δήλωση Συμμόρφωσης δίνοντας τη θέση της στη Δήλωση Επιδόσεων. Η TARGET, προκειμένου να υποστηρίξει όλους αυτούς τους κατασκευαστές που έχουν εγκαταστήσει το FPC πριν από την 1η Ιουλίου του 2013 και εκδίδουν ακόμη και σήμερα Δηλώσεις Συμμόρφωσης σύμφωνα με την αποσυρμένη οδηγία 89/106, δημοσιοποιεί την δική της πρόταση για το ενιαίο έντυπο Δήλωσης Επιδόσεων και Σήμανσης CE των κουφωμάτων, με βάση τις προτάσεις της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αυτή η πρόταση ίσως να μήν ταιριάζει για άλλες κατηγορίες προϊόντων και δεν πρέπει να υιοθετείται άκριτα. Σίγουρα δεν ταιριάζει για τους κατασκευαστές της Κύπρου αφού η εκεί αρμοδίως εποπτεύουσα αρχή έχει ενημερώσει την αγορά για τις δικές της προτιμήσεις όσον αφορά σε δύο βασικά αρχεία. Για περισσότερα συμβουλευτείτε τον κ. Γ. Σιδηρόπουλο...

περισσότερα...