Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ 10.000€ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

10/01/2014


ΕΣΠΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ 10.000€ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση 2000 ανέργων νέων ηλικίας 18-35 ετών με 10.000€ για 12 μήνες.

Το πρόγραμμα επιδοτεί λειτουργικές δαπάνες όπως:

  • ενοίκια,
  • ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία
  • γραφική ύλη και αναλώσιμα
  • υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ηλεκτρική ενέργεια, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, internet, κλπ)
  • αποσβέσεις παγίων,
  • μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος εργαζόμενου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική εφαρμογή στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr από τις 30/12/2013 και μέχρι την κάλυψη του 150% των θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατεβάστε το σύντομο ενημερωτικό.