Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΣΠΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

30/03/2012


ΕΣΠΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΑΝ δεύτερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ: ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/5/2012.

Τα υπόλοιπα σημεία του ενημερωτικού του προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της TARGET παραμένουν ως έχουν.