Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, Σήμανση CE, Νέα

   

ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

15/03/2012


ΕΣΠΑ: ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναμένεται εντός του ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η προκήρυξη ενός ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ επιδότησης επιχειρήσεων των κλάδων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 500 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα αφορά επιχειρήσεις υφιστάμενες και υπό σύσταση που απασχόλησαν το 2011 ως 250 εργαζόμενους σε ΕΜΕ και είχαν κύκλο εργασιών ως 50.000.000 ευρώ, με ποσοστό επιδότησης από 25 ως 605 ανάλογα τον τόπο υλοποίησης και το μέγεθος της εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε εδώ.