Αίτηση Δοκιμής Σήτας Οριζόντιας ή Κάθετης ή Plisse

   

                                                      

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να προετοιμάσετε σωστά και δίχως καθυστερήσεις τα δείγματα των παντζουριών σας που θα αποστείλετε προς την TARGET:

1. Κατεβάστε (download) το αρχείο της αίτησης icon pdfΑίτηση Δοκιμών για Σήτες Οριζόντιες, Κάθετες ή Plisse.

2. Συμπληρώστε την αίτηση

3. Στείλτε με φαξ την αίτησή σας στην TARGET (2310.796345) ή με e-mail στο sidiropoulos@targetbs.gr για έλεγχο πληρότητας από τον τεχνικό του εργαστηρίου

4. Διορθώστε ή συμπληρώστε τυχόν ελλείψεις στην αίτησή σας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού μας και ξαναστείλτε την αίτηση με σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου, στο φαξ της TARGET (2310.796345).

5. Κατασκευάστε το δοκίμιο σύμφωνα με τις υποδείξεις των τεχνικών της TARGET και αποστείλτε το στο εργαστήριο.

 

To εργαστήριο της TARGET είναι ενταγμένο στο Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας της εταιρίας.

Κατεβάστε εδώ το icon pdfΠιστοποιητικό ISO9001.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο στο sidiropoulos@targetbs.gr