Αίτηση Δοκιμής Ρολού με Ιμάντα ή Ηλεκτρικού Ρολού

   

                                                     

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα προκειμένου να προετοιμάσετε σωστά και δίχως καθυστερήσεις τα δείγματα των ρολών σας που θα αποστείλετε προς την TARGET:

1. Κατεβάστε (download) το αρχείο της αίτησης icon pdfΑίτηση Δοκιμών για Ρολά.

2. Συμπληρώστε την αίτηση

3. Στείλτε με φαξ την αίτησή σας στην TARGET (2310.796345) ή με e-mail στο sidiropoulos@targetbs.gr για έλεγχο πληρότητας από τον τεχνικό του εργαστηρίου

4. Διορθώστε ή συμπληρώστε τυχόν ελλείψεις στην αίτησή σας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού μας και ξαναστείλτε την αίτηση με σφραγίδα και υπογραφή του υπευθύνου, στο φαξ της TARGET (2310.796345).

5. Κατασκευάστε το δοκίμιο σύμφωνα με τις υποδείξεις των τεχνικών της TARGET και αποστείλτε το στο εργαστήριο.

 

To εργαστήριο της TARGET είναι ενταγμένο στο Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας της εταιρίας.

Κατεβάστε εδώ το icon pdfΠιστοποιητικό ISO9001.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο στο sidiropoulos@targetbs.gr