Ενημερωτικά για τις Δοκιμές Αντοχής στην Ανεμοπίεση

   

Τα ρολά, τα παντζούρια και οι σήτες ως δομικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 305/2011, σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΝ13659 (για τα ρολά και τα παντζούρια) και ΕΝ13561 (για τις σήτες και γενικότερα για τα συστήματα σκίασης).

Η TARGET τηρεί σύστημα ποιότητας ISO9001:2008 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένου και του εργαστηρίου δοκιμών για την αντοχή σε ανεμοπίεση των ρολών, των παντζουριών και των σητών σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμών ΕΝ1932.

Η εμπειρία και η γνώση της TARGET αλλά και η ακεραιότητα της διοίκησης της, διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των μετρήσεων, την αμεροληψία και ανεξαρτησία του εργαστηρίου και την εμπιστευτικότητα των δοκιμών.

Κατεβάστε εδώ τα ενημερωτικά φυλλάδια για τις Αρχικές Δοκιμές Τύπων για:

1. icon pdfΡολά με ιμάντα,

2. icon pdfΗλεκτρικά ρολά,

3. icon pdfΠαντζούρια,

4. icon pdfΣήτες Κάθετες-Οριζόντιες-Plisse,

5. icon pdfΣήτες Ανοιγόμενες.

 

 

Κατεβάστε εδώ το icon pdfΠιστοποιητικό ISO9001

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο στο sidiropoulos@targetbs.gr