Δοκιμές Τύπου Εξωφύλλων

   

Ενημερωτικά για τις Δοκιμές Αντοχής στην Ανεμοπίεση

Ενημερωτικά για τις Δοκιμές Αντοχής στην Ανεμοπίεση

Η TARGET διεξάγει Δοκιμές Αρχικές Τύπου (ΙΤΤ= Initial Type Testing) στις εγκαταστάσεις του πελάτη, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1932 για την αντοχή σε ανεμοπίεση των εξώφυλλων (ρολά, παντζούρια) και των συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβανομένων και των κουνουπιέρων).

περισσότερα

Αίτηση Δοκιμής Ρολού με Ιμάντα ή Ηλεκτρικού Ρολού

Αίτηση Δοκιμής Ρολού με Ιμάντα ή Ηλεκτρικού Ρολού

Προκειμένου να γίνουν δοκιμές στα ρολά στο εργαστήριό μας, ο κατασκευαστής πρέπει να συμπληρώνει και να αποστέλλει με φαξ υπογραμμένη και σφραγισμένη την σχετική αίτηση που είναι κοινή για όλους τους τύπους ρολών (ηλεκτρικά ή με ιμάντα).

περισσότερα

Αίτηση Δοκιμής Παντζουριού Ανοιγόμενου

Αίτηση Δοκιμής Παντζουριού Ανοιγόμενου

Προκειμένου να γίνουν δοκιμές στα παντζούρια στο εργαστήριό μας, ο κατασκευαστής πρέπει να συμπληρώνει και να αποστέλλει με φαξ υπογραμμένη και σφραγισμένη την σχετική αίτηση.

περισσότερα

Αίτηση Δοκιμής Σήτας Οριζόντιας ή Κάθετης ή Plisse

Αίτηση Δοκιμής Σήτας Οριζόντιας ή Κάθετης ή Plisse

Προκειμένου να γίνουν δοκιμές στις σήτες τύπου ρολού (οριζόντια ή κάθετη ή plisse) στα εργαστήριά μας, ο κατασκευαστής πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει με φαξ υπογραμμένη και σφραγισμένη την σχετική αίτηση.

περισσότερα

Αίτηση Δοκιμής Σήτας Ανοιγόμενης

Αίτηση Δοκιμής Σήτας Ανοιγόμενης

Προκειμένου να γίνουν δοκιμές στις ανοιγόμενες σήτες στο εργαστήριο μας, ο κατασκευαστής πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει με φαξ υπογραμμένη και σφραγισμένη την σχετική αίτηση.

περισσότερα