ISO/ CE/ FPC...

   

FPC Κουφωμάτων Ελλάδα

FPC Κουφωμάτων Ελλάδα

O κλάδoς των κουφωμάτων είναι από τους ελάχιστους επαγγελματικούς κλάδους στην Ελλάδα που εμφανίζει μία μαζική τάση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη σήμανση CE. Ο Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011 καθορίζει σε γενικές τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE ενώ το πρότυπο κουφωμάτων ΕΝ 14351-1:2006+Α1:2010 καθορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες συμμόρφωσης στα πλαίσια του συστήματος συμμόρφωσης 3 των κουφωμάτων αλουμινίου. Οι περισσότερες διελάσεις αλουμινίου εμπιστεύτηκαν την TARGET business solutions για να παρέχει την τεχνική βοήθειά της προς τους κατασκευαστές κουφωμάτων αλουμινίου. Η TARGET business solutions κάνει αυτήν την ανάρτηση στο site της, προκειμένου να παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε όλους τους κατασκευαστές που την εμπιστεύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Προκειμένου να συνεχίσουν οι κατασκευαστές κουφωμάτων να ενημερώνονται για τις οποιεσδήποτε εξελίξεις στον κλάδο τους, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά το site αυτό και να "κατεβάζουν" κάθε νέο υλικό.

περισσότερα

FPC Κουφωμάτων Κύπρος

FPC Κουφωμάτων Κύπρος

Μετά από την παρέμβαση της εποπτεύουσας αρχής των δομικών προϊόντων (Υπουργείο Εσωτερικών - Τομέας Δομικών Προϊόντων) η TARGET προσάρμοσε τις Δηλώσεις Επιδόσεων και τη Σήμανση CE ανάλογα (όχι σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου). Δίδονται παραδείγματα συμπλήρωσης των Δηλώσεων Επιδόσεων αλλά και της Σήμανσης CE...

περισσότερα

ISO Συστήματα Διαχείρισης

ISO Συστήματα Διαχείρισης

Η Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης είναι μία υπόθεση ευθύνης όχι μόνο επειδή τεκμηριώνει με τον πιο επίσημο τρόπο την συμμόρφωση μίας επιχείρησης με ένα διεθνές πρότυπο, αλλά και επειδή μπορεί να δώσει πρόσθετη αξία στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα μίας επιχείρησης. Η TARGET διαθέτει προσωπικό με πολύχρονη εμπειρία στην εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης που έχει την ικανότητα να στήνει συστημάτα διαχείρισης "κομμένα και ραμμένα" στις ανάγκες και στις δυνατότητες της εκάστοτε επιχείρησης. Η ανάδειξη της ουσίας είναι το πρώτο ζητούμενο και η ευκολία στη διατήρηση ενός τέτοιου συστήματος από τους ίδιους πόρους της επιχείρησης είναι το βασικότερο επιδιωκόμενο.

περισσότερα

Πιστοποίηση Προϊόντων

Πιστοποίηση Προϊόντων

H Πιστοποίηση των προϊόντων είναι πολλές φορές απαίτηση για κατασκευαστές που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό και δεν είναι ταυτόσημη με την συμμόρφωση CE ενός προϊόντος. Για παράδειγμα μία εταιρία κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού, προκειμένου να επικολλά τη σήμανση CE στα προϊόντα της, πρέπει να κάνει αρχικές δοκιμές σε ένα εργαστήριο (που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κοινοποιημένο) και να τηρεί κάποιο στοιχειώδες σύστημα ελέγχου παραγωγής στα πλαίσια του οποίου περιλαμβάνονται και κάποιοι έλεγχοι όπως οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την αντίσταση γείωσης της συσκευής. Όταν πρόκειται όμως για πιστοποίηση προϊόντων υπάρχει η εξής ουσιώδης διαφορά από την συμμόρφωση CE: Ο έλεγχος της παραγωγής και/ή κάποιων προϊόντων υπόκεινται σε περιοδικούς προγραμματισμένους ή τυχαίους ελέγχους από "αρμόδιο" φορέα που "πιστοποιεί" ότι τα προαπαιτούμενα της παραγωγής τηρούνται και οι έλεγχοι είναι αξιόπιστοι. Δηλαδή η εμπλοκή κάποιου αρμόδιου οργανισμού είναι υποχρεωτική και μάλιστα οι έλεγχοι συνήθως αφορούν σε περισσότερες παραμέτρους από ότι προβλέπουν τα αντίστοιχα πρότυπα για τη σήμανση CE.

περισσότερα

Οργάνωση Παραγωγής, Συντήρησης και Αποθηκών

Οργάνωση Παραγωγής, Συντήρησης και Αποθηκών

Η Οργάνωση της Παραγωγής, του τμήματος Συντήρησης και των Αποθηκών μίας επιχείρησης είναι μία πολύπλοκη υπόθεση που εμπλέκει αρκετές και διαφορετικές μεταξύ τους ειδικότητες... Απαιτεί μηχανικούς παραγωγής που θα διαγνώσουν την υφιστάμενη παραγωγική δομή και θα αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες βελτίωσης (μελέτη μεθόδων - μέτρηση εργασίας). Απαιτεί τεχνοκράτες που γνωρίζουν την τεχνολογία του κλάδου και έχουν εμπειρία σε τεχνικές συντήρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Απαιτεί ειδικούς πληροφορικής που θα οργανώσουν και θα εφαρμόσουν πληροφοριακά συστήματα κατάλληλα για την περίσταση. Απαιτεί μηχανικούς που θα σχεδιάσουν τις βέλτιστες λύσεις οργάνωσης της ροής των υλικών αλλά και της χωροθέτησης των αποθηκών εισαγωγής - προσωρινής αποθήκευσης - τελικής αποθήκευσης. Απαιτεί ομάδα τεχνοκρατών για τον συντονισμό πολύπλοκων απαιτήσεων όταν εμπλέκονται ζητήματα οργάνωσης παραγωγής και συντήρησης εξοπλισμού και αποθηκών. Στην κατεύθυνση αυτή η TARGET έχει το απαραίτητο δυναμικό και την απαιτούμενη εμπειρία για να υλοποιήσει τέτοια ολοκληρωμένα έργα αξιόπιστα και αποδοτικά.

περισσότερα