Οργάνωση Παραγωγής, Συντήρησης και Αποθηκών

   


                                                 

         Η Οργάνωση Παραγωγής, Συντήρησης και Αποθηκών ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 • Αναδιάταξη Layout
 • Μέτρηση εργασίας
 • Κοστολόγηση
 • Χρονοπρογραμματισμό
 • Προγραμματισμό ανά παραγγελία
 • Προγραμματισμός δημιουργίας stock
 • Οργάνωση συντήρησης
 • Εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής και συντήρησης
 • Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την προληπτική, την προβλεπτική και την κατασταλτική συντήρηση
 • Χωροταξική οργάνωση αποθηκών
 • Μεθοδολογία αποθήκευσης

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο στο sidiropoulos@targetbs.gr