Στρατηγικός σχεδιασμός

   

Καινοτόμες υπηρεσίες αιχμής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ BUSINESS & MARKETING PLANS 

Τα αποτελεσματικά business και marketing plans είναι εργαλεία οργάνωσης, σημείο αναφοράς σε περιόδους έντονης κινητικότητας και αβεβαιότητας και απαντούν στα ερωτήματα: που βρίσκομαι, που θέλω να πάω, πως θα φθάσω.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 • Συνεντεύξεις με επιχειρηματία και στελέχη επιχείρησης για άντληση πληροφοριών με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο που προσαρμόζεται κατά περίπτωση
 • Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων στοιχείων με βάση τυποποιημένη λίστα η οποία προσαρμόζεται κατά περίπτωση
 • Αναζήτηση δευτερογενών στοιχείων από πηγές: INTERNET, τύπος, ημερίδες, επιμελητήρια, κλπ
 • Σύνταξη προσχεδίου
 • Παράδοση προσχεδίου στην επιχείρηση για παρατηρήσεις, διορθώσεις, κλπ
 • Συγγραφή τελικού σχεδίου από TARGET
 • Παράδοση στην επιχείρηση και παρουσίαση στα στελέχη της.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Μηνιαίες συναντήσεις με την ομάδα διοίκησης της επιχείρησης με προκαθορισμένη ατζέντα: έλεγχο υλοποίησης σχεδιασμού, απολογισμό δράσης, σχεδιασμό διορθωτικών κινήσεων, προγραμματισμό δράσης νέων ενεργειών, ανατροφοδότηση σχεδιασμού.

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ BALANCED SCORECARD 

Η μέθοδος στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής Balanced Scorecard, συνδέει την επιχειρηματική στρατηγική με την καθημερινή λειτουργία ώστε όλες οι δράσεις να υπηρετούν την στρατηγική. Αυτό επιτυγχάνεται με την επιλογή δεικτών ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης στους τέσσερις βασικούς τομείς:

 • Χρηματοοικονομικά
 • Ικανοποίηση Πελατών
 • Απόδοση Διεργασιών
 • Ανθρωπινό Δυναμικό και Υποδομές

Η μεθοδολογία υλοποίησης από τους συμβούλους της TARGET περιλαμβάνει:

 1. Καταγραφή επιχειρηματικών διεργασιών και δημιουργία διαγράμματος ροής.
 2. Καθορισμό δεικτών που μετρούν την απόδοση των διεργασιών.
 3. Καθορισμό μεθόδων μέτρησης των δεικτών.
 4. Θέσπιση στόχων για τους δείκτες.
 5. Μέτρηση της απόδοσης στην παρούσα κατάσταση.
 6. Διορθωτικές ενέργειες για την μη επίτευξης των στόχων.
 7. Ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των διεργασιών και των αποτελεσμάτων

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μαδεμλής

Για να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletter πατήστε εδώ.

Για να υποβάλλεται τη ζήτησή σας πιέστε εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.