Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & Επενδυτικός νόμος 3908/2011

   

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ & Επενδυτικός νόμος 3908/2011

 

 

Εμπειρία από το 1997, Επιτυχία εγκρίσεων επιδοτούμενων προγραμμάτων 85%

Ολοκληρωμένη υποστήριξη επιχειρήσεων για τη συμμετοχή στις επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και στον ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908/2011 που περιλαμβάνει:

 1. Ενημέρωση υποψήφιων:

 -Παρουσίαση προγραμμάτων

-Ανάλυση όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής

-Ανάλυση συστήματος αξιολόγησης αιτήσεων

 

 2. Σύνταξη μελετών: 

-Σύνταξη μελετών και υποβολή φακέλων αίτησης

-Καθοδήγηση/ υποστήριξη στη συγκέντρωση δικαιολογητικών 

-Εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση σημείων που κρίνουν την επιλογή των αιτήσεων

 

 3. Παρακολούθηση- διοίκηση επενδυτικών σχεδίων:

-Επίβλεψη και έλεγχος λογιστικής απεικόνισης δαπανών της επένδυσης 

-Καθοδήγηση και έλεγχος υλοποίησης της επένδυσης με έμφαση στα επικίνδυνα σημεία: εξόφληση δαπανών, τήρηση συμβατικών όρων και νομοθεσίας, κλπ

-Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων υλοποίησης και αιτήσεων τροποποίησης.

-Υποστήριξη και καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εξωτερικών συνεργατών (λογιστής, δικηγόρος, μηχανικός, κλπ) 

-Ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη στους επιτόπιους ελέγχους υλοποίησης της επένδυσης από στελέχη των αρμόδιων φορέων ελέγχου

-Υποστήριξη μέχρι την εκταμίευση της επιδότησης.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μαδεμλής

Για να διαβάσετε ενημερωτικά ανοιχτών προγραμμάτων πατήστε εδώ.

Για να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletter πατήστε εδώ.

Εαν σχεδιάζετε να υλοποιήσετε επενδυτικά σχέδια και ενδιαφέρεστε για χρηματόδοτηση μέσω επιδοτήσεων υποβάλλετε τα αιτήματά σας πατήστε εδώ και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.